Monday , 22 January 2018
Valea Aiudului

Valea Aiudului

Valea Aiudului este cea mai scurtă arteră care traversează Munţii Trascăului din valea Mureşului în cea a Arieşului și trece prin frumoasa depresiune a Trascăului.

Din centrul orașului Aiud, la intersecția de lângă Colegiul Bethlen și biserica fortificată urmăm spre nord DJ 107 M către localitatea Buru și Valea Arieșului, trecând prin Aiudul de Sus.

În continuare, după 4 km, ajungem în satul Măgina atestat în anul 1288  într-o însemnare pe un minei cu numele de Musnhaza pentru ca ulterior sa apară în documentele registrului parohiilor romano-catolice din Transilvania cu numele de Mundzina.

La începutul secolului al XVII-lea aici funcționa o mănăstire românească, iar în 1611 este amintită o şcoală pomenită în Decretul Imperial de la 1685 printre cele 11 şcoli triviale importante din Transilvania, biserica mănăstirii, datată la sfârșitul secolului al XVI-lea, fiind unul dintre cele mai vechi monumente din piatră românești din Transilvania.

La circa un km după satul Măgina ne întâmpină comuna Livezile, atestată pentru prima dată în anul 1733 sub denumirea de Kakova. Localitatea este cunoscută în literatura de specialitate prin descoperirile arheologice, întreprinse aici, care au dus la identificarea unui grup cultural ce marchează o etapă distinctă a perioadei de tranziție de la eneoliticul final la epoca timpurie a bronzului (2700 – 2500 î Chr.).

Drumul ne conduce în satul Poiana Aiudului aflat la confluența principalilor afluenți ai pârâului Aiudului, Valea Inzelului și Valea Răchișului care formează aici un nod de convergență hidrografică.

Dacă urmăm în amonte valea Răchișului, situată pe partea stângă a văii, (marcaj cruce albastră), ajungem în cca. 30 de min. în punctul numit de loclanici „La Găvane”, un interesant fenomen de marmitaj săpat de apele pârâului în brecii. În partea dreaptă a văii un panou, indică accesul spre bazinul Văii Inzelului caracterizat prin mici sectoare de cheie formate de diverși afluenți, în rocile calcaroase din vestul platoului Bedeleu. Cu dezvoltări relativ reduse cuprinse între 900 m (Cheile Bedeleului) și 400 m Cheile Pleșii, aceste fenomene exocarstice se evidențiază prin diversitatea formelor de eroziune și prin sălbăticia peisajului datorat, în special, situării la mare distanță de drumurile principale.farsang 2

După alți 4 km se intră în cel mai impresionant sector de chei din această parte a Munților Trascăului, Cheile Aiudului (Vălişoarei sau Poienii), cu o lungime de aproape 2 km. În cadrul lor se individualizează patru “colţi” de stâncă (Colţul Vilii, Colţul Bogza, Colţul Cetăţii şi Colţul Diacului), cu înălţimi de până la 150 de m, situați  la depărtare unii de alții fapt care oferă un spațiu larg în interiorul cheilor, creat în urma proceselor îndelungate de dezagregare și eroziune. În zona Colţului Cetăţii, situat pe versantul stâng al cheilor, este amintită documentar în secolul al XIII-lea o cetate numită “Zedecheu”, neidentificată în teren, iar culmile stâncoase aflate deasupra pereților sunt bogate în aşezări şi necropole preistorice aparţinând culturilor Coţofeni, Wiettenberg şi Hallstatt. Totodată cheile sunt cunsocute și pentru cele peste 150 de trasee pentru alpinism și escaladă sportivă, acestea fiind printre principalele activități montane care se pot practica în chei.

La ieşirea din chei se află satul Vălişoara, străjuit de masivul stâncos Colţul Data (884 m), de aici deschizându-se Depresiunea Trascăului cu alte trei localităţi: comuna Rimetea cu satele Izvoarele şi Colţeşti.

Depresiunea este dominată la vest de muntele Bedeleu (1227 m) şi la est de masivele stâncoase Colţii Trascăului (1129 m).

Spre vest, dacă ne abatem de la drumul principal, după ce trecem de satul Izvoarele și continuăm drumul în amonte pe valea Pietrelor (Plaiului), putem ajunge în cheile Plaiului cu o dezvoltare de peste 1200 m și cu o mare diversitate a formelor de eroziune, printre care se scurg apele pârâului trecând peste mici cascade și procese de marmitaj.RICO 2006

La intrarea în satul Colțești un alt afluent de dreapta al Văii Aiudului, izvorât tot din nord-estul platoului Bedeleu (Piatra cu Urdă),  Valea Siloșului, a creat un alt sector de cheie (Cheile Siloșului sau Urdașului), cu o dezvoltare de doar 300 m, dar foarte interesante datorită integrării lor în peisaj.

În satul Colţeşti ne întâmpină Cetatea nobililor din Trascău menţionată în documente încă din 1289 sub numele de „Castrum Thoroskosentgyorg”. Această familie nobiliară şi-a constituit în Depresiunea Trascăului şi pe Valea Arieşului un mare domeniu feudal. Cetatea medievală Colţeşti, al cărei întemeietor este considerat comitele Ehelleus, este situată pe o înălţime la vest de sat, la circa 20 de minute de mers. Acesta donează în 1290 cetatea veche aşezată în vârful Colților Trascăului (Turuskou castrum), o fortificație simplă, de refugiu, secuilor din scaunul Arieşului pentru victoria acestora împotriva tătarilor, ridicând o nouă cetate, la Colţeşti, unde se afla reşedinţa familiei. Regele Matei Corvin confiscă cetatea în anul 1470 şi o dă voievodatului Transilvaniei, Nicolae Csupor, drept represalii împotriva familiei nobiliare care a participat la răscoala nobilimii din Transilvania în anul1467.

În timpul răscoalei lui Doja din 1514, ţăranii au ocupat domeniul şi cetatea. Ca o răsplată din partea regelui Ludovic al II-lea al Ungariei pentru faptul că au reuşit să-i înfrângă pe răsculaţi, în 1516 cetatea revine familiei nobiliare.

În anul 1703 trupele austriece au dărâmat cetatea ca măsură de represalii împotriva nobililor de Trascău simpatizanţi ai taberei antihabsburgice condusă de Francisc Rákóczi al II-lea.

Pe partea de nord a depresiunii se află comuna Rimetea, menţionată documentar în anul 1257 pentru importantele exploatări şi prelucrarea minereurilor de fier din această zonă a Munţilor Apuseni. În anul 1499 localitatea este atestată cu gradul de târg (oppidium), iar în anul 1666 este pomenită cu gradul de “oraş”, aici găsindu-se cel mai important centru de fierărit din Transilvania, care producea cele mai renumite unelte agricole din Transilvania în sccolele XVII-XIX.ansamblu aiud

În secolul al XIII-lea au fost colonizaţi aici mineri de origine germană, care în decursul secolelor s-au maghiarizat, drept urmare apărând un port popular specific acestei aşezări și obiceiuri tradiționale cu influenţe maghiare şi germane.

Datorită importanței activităților productive, a modului de viață și a legăturilor culturale, locuitorii comunei Rimetea au revendicat privilegii orășenești și s-au împotrivit vehement îngrădirilor feudale, aderând la marile mișcări populare din epoca modernă precum revolta curuților, care s-au opus anexării Ungariei și Transilvaniei la Imperiul Habsburgic și a încercărilor acestuia de catolicizare.

Una dintre manifestările tradiționale ale comunei este ceremonialul de primăvară, Farsangul,  care se ține în fiecare an la lăsatul postului de paște. Alaiul format exclusiv din feciori costumați în urși, lupi, hornari străbate ulițele satului însoțind un car mortuar în care se găsește o păpușă numita “dome”, ce închipuie Farsangul care trebuie îngropat, urmat de o altă căruță trasă de un măgar în care se află un sicriu alb ce închide simbolic iarna.
Alaiul se deplaseaza pe toate străzile comunei, bate la porți și intră în curti ca simbol de alungare a iernii și a duhurilor rele.

Tradițiile, arhitectura și habitatul specific atent conservate și valorificate de către localnici în ceea ce poate fi numit un model exemplar de dezvoltare turistică, a dus și la includerea comunei în patrimoniul UNESCO.

Versantul vestic al Depresiunii Trascăului este dominat de izbucnirile calcaroase ale Colților Trascăului și ale Pietrei Secuiului, un impresionant zid de piatră care se ridică la 600 de metri deasupra văii, impresionând prin stâncile sale albe lipsite aproape complet de pădure și brăzdate de creste, conuri de grohotiș, turnuri, vâlcele, guri de peșteră, un adevărat labirint desfășurat pe mai mulți km.

Vericalele Colților Trascăului sunt un paradis pentru practicanții escaladei sportive, aici fiind organizată în fiecare an o importantă competiție, Rimetea Climbing Open, care reunește cățărători din toate colțurile țării.

Înățimile și pantele masivului precum și ale versantului estic, Ardașcheia, constituie zone excelente și pentru practicarea zborului cu parapanta, arealul fiind foarte apreciat de iubitorii acestui sport, evoluțiile lor putând fi urmărite în zilele cu vreme bună

Din Cheile Aiudului, Colțești și Rimetea pornesc o serie de trasee turistice marcate care fac legătura cu diverse rezervații naturale și puncte de interes turistic, precum platoul carstic Bedeleu, Peștera Huda lui Papară, Vânătările Ponorului, pădurea de larice de la Vidolm etc.

O ieșire pe Valea Aiudului poate constitui o excelentă ocazie de a vizita valoroase obiective istorice și rezervații naturale situate într-un peisaj de o reală frumusețe care poate satisface în mod fericit atât dorințele iubitorilor de turism cultural cât și al celui de aventură.parapante la Coltii Trascaului Cheile Aiudului Cheile Aiududlui si Coltul Data Rimetea centrul satului

3 comments

 1. I see you don’t monetize your blog, don’t waste your traffic,
  you can earn additional cash every month because you’ve got hi quality
  content. If you want to know how to make extra bucks, search for:
  best adsense alternative Wrastain’s tools

 2. I see you don’t monetize your site, don’t waste your traffic, you
  can earn extra cash every month because you’ve got high quality content.
  If you want to know how to make extra $$$, search for: Boorfe’s
  tips best adsense alternative

Leave a Reply to danciu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top

Weather forecast by WP Wunderground & Denver Snow Service

Descargar musica